A2D s.r.o. - vizualizace EPS/EZS, grafická nadstavba EPS/EZS, elektrická požární a zabezpečovací signalizace

...

A2D


s.r.o.
vizualizace systémů EPS/EZS

Úvod

Od roku 1992 se zaměřujeme na vývoj, výrobu a prodej nadstavbových systémů elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Jedná se především o vizualizační systémy na bázi osobních počítačů, které zajišťují přenos informací z požárních a zabezpečovacích ústředen a uživateli je prezentují v přehledné grafické podobě. Tyto systémy umožňují také komfortní ovládání připojených ústředen a to prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní, nevyžadují proto od uživatele detailní znalosti odlišného ovládání různých typů ústředen.

Uživatelům nabízíme dvě koncepčně odlišné varianty nadstavbového systému:

 • AS200 - pro instalace menšího rozsahu (řádově stovky adresných bodů).
  V této variantě je zpravidla postačující jedno dohledové pracoviště s trvalou obsluhou, které může být případně doplněno o další monitorovací pracoviště (bez možnosti ovládání ústředen)

 • AS200web - pro rozsáhlejší instalace (řádově tisíce adresných bodů).
  Pro instalace takového rozsahu bývá zpravidla vhodnější síťová verze systému s jedním centrálním serverem a klientskými pracovišti, kterým jsou podle potřeby přidělena oprávnění k monitorování, případně i ovládání požadovaných částí areálu. Tento systém je také flexibilnější v možnostech integrace kamerových systémů, systémů elektronické kontroly vstupu apod.

Další naše produkty se uplatňují rovněž v oblasti EPS/EZS - jako např. převodníky pro protokol MODBUS, které umožňují vytvářet funkční vazby mezi technologickými systémy a systémem EPS/EZS.

Naším cílem není pouze poskytnout zákazníkovi produkt, který vyhoví jeho potřebám z hlediska zabezpečení objektů systémem EPS/EZS - vzhledem k určení systému, který slouží k ochraně majetku, zdraví a životů lidí, je naší prioritou i kvalitní a rychlá servisní podpora.


Systém AS200

Grafický nadstavbový systém AS200 je hlavním produktem naší firmy. Jeho vývoj prošel od první verze pro operační systém MS-DOS přes verze určené pro systémy Windows 95/98/NT/XP až k současným verzím pro Windows 10 a serverovým verzím Windows.

Vlastnosti nadstavbového systému AS200:

 • Vizualizace
  Rychlá a přesná orientace v monitorovaném areálu je zcela zásadním faktorem, který ovlivňuje rychlost reakce na mimořádné události typu požární poplach nebo vloupání do objektu a má přímý vliv na rozsah možných škod. Grafické zobrazení objektu s přesnou lokalizací místa události poskytuje uživateli výrazně lepší přehled, než je tomu obvykle u požárních a zabezpečovacích ústředen, které zobrazují pouze textové informace. Vedle zobrazení objektu na monitoru počítače je také možné tisknout výjezdové karty, které mohou být využity při výjezdu zásahové jednotky.

 • Modularita
  Modularita systému umožňuje jeho rozšiřování o moderní typy ústředen EPS/EZS (adresovatelné, analogové systémy) a umožňuje konfigurovat systém podle požadavků uživatele. Možnost kombinovat v systému různé typy ústředen se např. výhodně uplatňuje při rekonstrukci EPS/EZS v rozsáhlejších areálech, kdy je možné souběžně provozovat starší i novější typy ústředen a postupně nahrazovat starší ústředny novějšími.

 • Unifikované ovládání
  U většiny typů ústředen EPS/EZS je možné dálkově ovládat jejich funkce - vypínání/zapínání hlásičů, nastavení režimů ústředny atd. Nadstavbový systém v tomto ohledu poskytuje uživateli do značné míry unifikované rozhraní, které nevyžaduje detailní znalost ovládání konkrétního typu ústředny.

 • Integrace systémů
  Nadstavbový systém umožňuje monitorovat kromě samotných ústředen EPS/EZS i další technologická zařízení (např. požární klapky, zařízení SHZ, chod čerpadel, apod.), a to pomocí modulů vstupů, které jsou připojeny přímo na systémovou sběrnici a pracují nezávisle na ústřednách EPS/EZS. Pomocí výstupních modulů lze pak ovládat další zařízení, manuálně (na příkaz uživatele) nebo automaticky (jako odezvu na události v systému EPS/EZS - obvykle při signalizaci poplachu nebo poruchy).
  V prostředí počítačových sítí se nabízí řada možností jak integrovat EPS/EZS, kamerové systémy, systémy kontroly vstupu a další technologie správy budov. Je např. možné na podnět ze systému EPS/EZS aktivovat kamery a poskytnout tak uživateli okamžitý přehled o střeženém prostoru. Systém AS200 umožňuje také poskytovat data klientům jako OPC server nebo předávat informace využitím webových služeb (protokol SOAP).

 • Vzdálená správa
  Možnost vzdálené správy a konfigurace systému AS200 se příznivě promítá do snížení nákladů na údržbu systému. Současně také zkracuje dobu potřebnou pro aktualizaci databáze systému AS200 při změnách v systému EPS/EZS.

Podporované typy EPS/EZS

Systém AS200 umožňuje kombinovat různé typy ústředen, a to i od různých výrobců. To je výhodné např. při rekonstrukci požární signalizace v rozsáhlých objektech, kterou lze provádět po jednotlivých etapách, postupným nahrazováním starších typů ústředen novými. Škála podporovaných typů ústředen se průběžně rozšiřuje, v závislosti na nasazování nových nebo modifikovaných typů ústředen v systémech EPS/EZS.

V současné době lze do systému integrovat tyto typy ústředen:

výrobce: typ ústředny:
LITES Liberec s.r.o. MHU 103, 106, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117
Tyco FIS s.r.o. (Zettler) Zetfas 1000, Loop, Expert
Esser Essertronic 8008
Siemens FC 330A, 700A, 721, 722, 724
Sintony 410 (EZS)
NetworX AC948/AC616 (EZS)
OPC server MK8000
Eltek ANX 95 E
Protectowire lineární tepelná čidla
Honeywell Security Galaxy 8, 18, 60, 500, 520
Galaxy Dimension
MB Secure
Surgard (DSC Group) Sur-gard DR1
Schrack Seconet Integral
Cerberus CZ 10 (DMS 7000), Algorex
Bosch BZ500, UEZ1000/2000, FPA5000
Spelza s.r.o. Dominus Millenium
řada MU1, MU2, MU3, MU4 (EZS)
NSC Sicherheitstechnik GmbH Apollo F1
Jablotron Alarms a.s. ústředny řady JA-6X, JA-80 (EZS)
A2D s.r.o. modul vstupů INPUT-128
modul výstupů OUTPUT-8
modul pro monitorovací PC

Informujte se o možnostech připojení zařízení, pokud není uvedeno v přehledu - využijte kontaktní údaje.


Reference

Některé z dosud realizovaných instalací nadstavbového systému AS200:

 - v České republice
 • Pražský hrad
 • Národního divadlo - historická a provozní budova, ateliéry a dílny, Praha
 • Stavovské divadlo, Praha
 • Anenský areál, Praha
 • Univerzita Karlova - Karolinum, Praha
 • Národní archiv, Praha - Chodovec
 • Škoda Auto a.s. - Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny
 • Synthos Kralupy a.s. (dříve Kaučuk a.s.) - Kralupy nad Vltavou
 • Pražská energetika a.s., Praha
 • Centrální tankoviště ropy - Nelahozeves
 • Elektrárny - Temelín, Dukovany, Opatovice, Prunéřov
 • Řízení letového provozu České republiky, Praha-Jeneč
 • Evropská centrála DHL, Praha
 • Coca-cola a.s., Praha
 • Komerční banka - Praha, Liberec
 • Nemocnice - Ostrava, Prostějov, Plzeň, Mladá Boleslav
 • Bosch s.r.o. - České Budějovice, Jihlava
 • České dráhy, a.s.
  - dohledová pracoviště Č.Lípa, Plzeň, Č.Budějovice, Uhříněves, Březnice, Klatovy, Lichkov, Louny,...
 • Český rozhlas, Praha
 • Tereos TTD, a. s. - Cukrovar Dobrovice
 • Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. - Planá u Mariánských Lázní
 • Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. - Ždírec nad Doubravou
 - v zahraničí
 • Volkswagen Slovakia a.s. - Bratislava
 • Slovenská televize - Bratislava
 • Chemosvit - Svit
 • Hotelový komplex Marina de Albufeira - Portugalsko
 • Komplex polikliniky Columbus - Řím
 • Národní historické muzeum - Sofia
 • Universita Yeditepe - Istanbul

Kontakt

adresa:A2D s.r.o.
Aloisina výšina 629
460 15 Liberec
e-mail: Adresa se zobrazí s povoleným JavaScriptem.

Copyright © 1992 - 2021 A2D s.r.o.